• راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی
    اتحاد و انسجام اسلامی یکی از نیازهای اساسی مسلمانان و مایه عزت و ترقی جامعه آنان است. در آموزه‌های قرآن و سیره معصومان (ع) نیز بر اتحاد تأکید شده و راهکارهای متفاوتی برای تحقق آن توصیه شده است. در این میان سیره امام هادی (ع)و اهتمام ایشان به برقراری وحدت و انسجام مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  • امام هادی علیه‌السلام و گسترش شبکه‌های شیعه در قم، ری و خراسان
    اتحاد و انسجام اسلامی یکی از نیازهای اساسی مسلمانان و مایه عزت و ترقی جامعه آنان است. در آموزه‌های قرآن و سیره معصومان (ع) نیز بر اتحاد تأکید شده و راهکارهای متفاوتی برای تحقق آن توصیه شده است. در این میان سیره امام هادی (ع)و اهتمام ایشان به برقراری وحدت و انسجام مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  • ویژه نامه زیارت غدیریه

اخبار > دانش امام هادی علیه السلام
 


شماره خبر :١١٢٢٣٢ 

  تاریخ انتشار خبر : 1391/02/30    ا   ١٤:١٧
 
دانش امام هادی علیه السلام
در شرح زندگى امام باقرعلیه السلام به اختصار پیرامون دانش امام سخن راندیم وگفتیم که علم امامان علیهم السلام به امور غیبى نه امرى ذاتّى بوده که فقط به سبب خصوصیتى بوده که خداوند سبحان به آنها ارزانى داشته وبسته به تقدیرى بوده است که حکمت خداوند آن را اقتضا مى کرده.
شبکه و پایگاه تخصصی امام هادی علیه السلام : دانش امام علي النقي هادي ع

در شرح زندگى امام باقرعلیه السلام به اختصار پیرامون دانش امام سخن راندیم وگفتیم که علم امامان علیهم السلام به امور غیبى نه امرى ذاتّى بوده که فقط به سبب خصوصیتى بوده که خداوند سبحان به آنها ارزانى داشته وبسته به تقدیرى بوده است که حکمت خداوند آن را اقتضا مى کرده.
این علم همچنین از راههاى گوناگونى در اختیار آنها قرار مى گرفته که برجسته ترین این راهها توارث علم از پیامبر و از پدران پاک و بزرگوارشان بوده است.
در حدیثى از امام هادى علیه السلام که بر این نکته تأکید شده، آمده است: "خداوند نهانِ خویش را بر کسى آشکار نساخت مگر براى فرستاده اى که خود پسندید.
پس هر آنچه که نزد رسول است نزد عالم نیز باشد و هرآنچه را که رسول بر آن آگاه شد، اوصیاى او نیز بر آن آگهى یافتند تا مبادازمین خدا از حجّتى که با او دانشى است که بر راستى گفتار و جوازعدالتش دلالت مى کند، خالى نماند".(۵۷)
یکى از ابعاد علم امام علیه السلام، الهام خدا به اوست بر حسب آنچه که حکمت بالغه اش اقتضا مى کند که خود فرمود: (إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ (۵۸)).
"و در این البته نشانه هایى است براى هوشمندان.
" بدین سان امام به لطف الهام خداوند ، زبانهاى گوناگون را مى دانست و در این باره روایات به حدّ استفاضه رسیده است.
از جمله آنکه از على بن مهزیار روایت کرده اند که گفت: خدمتکار خود را که اهل "مقلابیه"بود، نزد امام هادى علیه السلام فرستادم.
خدمتکار شگفت زده بازگشت از اوپرسیدم: فرزند، تو را چه مى شود؟ پاسخ داد: چگونه شگفت زده نباشم که او(امام هادى) پیوسته با من به زبان ما تکلّم فرمود آن چنانکه گویى یکى از ماست.
من خیال کردم او بین مقلابیها زیسته است.(۵۹)
در این باره روایتهاى دیگرى نیز وارد شده.
مبنى بر آنکه امامان علیهم السلام به دیگر زبانها نظیر فارسى و ترکى و همانند آنها آشنائى داشته اند و به آموزش و الهام الهى مردم را از حوادثى که در آینده انتظارشان رامى کشید، آگهى مى دادند چنانکه در ارتباط با مرگ واثق، خلیفه عبّاسى،این امر به ثبوت رسید.
از خیران اسباطى روایت کرده اند که گفت: در مدینه بر امام هادى علیه السلام وارد شدم.
آن حضرت به من فرمود: واثق چه مى کند؟ پاسخ دادم: او سلامت است.
پرسید جعفر چه مى کند؟ گفتم: او را به بدترین احوال در زندان محبوس دیدم.
پرسید: ابن الزیات چه مى کند؟ گفتم: فرمان، فرمان اوست.
و من ده روز است که ازپیش آنها بدین جا آمده ام.
در این هنگام آن حضرت فرمود: واثق مُردوجعفر متوکّل بر جاى او نشست و ابن الزیات نیز کشته شد.
پرسیدم: این حوادث چه وقت واقع شد؟ فرمود: شش روز پس از خروج تو از بغداد.
وحوادث همان گونه بود که آن حضرت فرموده بود.(۶۰)
همچنین آن حضرت از مرگ متوکّل خبر داد زیرا بر او نفرین کردونزدیکان را خبر داده بود که طى سه روز )آینده( مى میرد.
هنگامى که فرمانده سپاهیان متوکّل آن حضرت را به سرّمن رأى مى برد، سلاح خویش را برداشت و دو بارانى نمدین و چند کلاه نیز مهیّاکرد تا اگر با باد و بوران که در ایام تابستان اصلاً قابل پیش بینى نبود، روبه رو شد جانب احتیاط رعایت کرده باشد.
بر خلاف انتظار سپاهیان،این طوفانها واقع شد وعدّه اى از افراد سپاه که در رکاب آن حضرت بودندکشته شدند و امام به فضل خداوند جان سالم به در برد.(۶۱)
علم و دانش آن حضرت در مناظره با یحیى بن اکثم که در میان دانشمندان معاصر خود بزرگ بود، در پیشگاه خلیفه تجلّى کرد.
ابن اکثم براى به تنگنا انداختن امام سؤالات دشوارى از او پرسید: ما این ماجرا رادر فصل آینده بازگو خواهیم کرد.
یکى دیگر از پیشگوییهاى امام هادى آن بود که جوانى را که درخندیدن زیاده روى مى کرد، اندرز داد و او را از نزدیکى وفاتش آگاه ساخت و راستى پیشگویى آن حضرت نیز چندى بعد به وقوع پیوست.
گویند: یکى از فرزندان خلیفه، ولیمه اى بر پا کرد و مردم را بدان فراخواند.
امام هادى علیه السلام نیز جزو میهمانان بود.
ما وارد مجلس شدیم وهمین که او را دیدیم به احترام آن حضرت زبان درکام کشیدیم و سکوت کردیم.
جوانى در مجلس حضور داشت که حرمت ایشان را رعایت نمى کرد و مى گفت و مى خندید.
حضرت به او رو کرد وفرمود: اى جوان دهان را از خنده پر مى کنى و از یاد خدا غفلت مى ورزى با اینکه سه روزدیگر در جرگه اهل قبورى؟ گفتیم: این خود دلیلى است (بر امامت حضرت) تا ببینیم چه مى شود جوان از بگو بخند دست کشید و مؤدّب نشست.
غذا خوردیم و خارج شدیم.
فردا جوان مریض شد و روز سوم،در آغاز روز مرد و در پایان روز به خاک سپرده شد.(۶۲)
در خبرى مشابه از سعید بن سهل بصرى روایت کرده اند که گفت: باحضرت هادى علیه السلام در ولیمه یکى از مردم سرّمن رأى بودیم، مردى از اهل مجلس بناى بازى و شوخى گذاشت و احترام آن حضرت را پاس نداشت.
حضرت به جعفر رو کرد و فرمود: بدان که این مرد از این خوراک نخوردو بزودى خبرى از کسانش به وى مى رسد که عیش او را مکدّر مى سازد.
سفره گسترده شد، جعفر گفت بعد از این دیگر خبرى نیست و گفته امام هادى علیه السلام نا درست از آب در آمد.
به خدا آن مرد دستش را شُست و به طرف غذا دراز کرد که غلامش گریان از در وارد شد و گفت: خود را به مادرت برسان که از بام به پایین افتاد و در شرف مرگ است.
جعفرگفت: به خدا دیگر عقیده واقفیان را نمى پذیرم و به امامت این بزرگوارمعتقد مى شوم.(۶۳)
آخرین کرامتى که از آن حضرت نقل مى کنیم، کرامتى است که راویان پیرامون )تپه تو بره ها( نقل کرده اند.
ماجرا از این قرار بود که متوکّل کوشید با اتکا بر نیروى انتظامى خویش مخالفان خود را به هراس اندازد.
از این رو به هر یک از افراد لشگر خود که شمارشان به ۹۰ هزار تن مى رسید و همه از ترکهاى ساکن سامرّاء بودند، دستور داد که خورجین اسب خویش را از خاک سرخ پر کنند ودر صحراى وسیعى، آنها را روى هم بریزند.
سپاهیان به فرمان متوکّل عمل کردند.
چون چنین کردند، مثل کوهى بزرگ شد، متوکّل بر فراز تپه رفت و امام هادى را فرا خواند و گفت: شمارا خواستم که لشکر مرا تماشا کنى او دستور داده بود همه لباسهاى خاصّى به نام تجفاف )که لباس جنگ بوده( بپوشند و سلاح برگیرند و باکامل ترین لوازم و عظیم ترین هیأت آماده شده بودند.
غرض متوکّل این بود که قیام کنندگان را تهدید کند وبیشتر از ناحیه امام هادى نگران بودکه مبادا برخى از کسانش را به قیام فرمان دهد.
حضرت هادى به متوکّل فرمود: آیا مى خواهى من هم سپاه خود را بر تو عرضه دارم؟ متوکّل پاسخ داد:آرى.
امام دعایى کرد، ناگهان میان آسمان وزمین از خاور تا باختر ازفرشتگان مسلّح پر شد.
خلیفه از دیدن این منظره از حال رفت چون به هوش آمد حضرت به او فرمود: ما در امور دنیوى با شما نمى ستیزیم زیرابه کار آخرت مشغولیم پس از آنچه در باره من گمان کردى، بیمناک مباش.(۶۴)
_____________________________________________
۵۷) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۷۹.
۵۸) سوره حجر، آیه ۷۵.
۵۹) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۵۱.
۶۰) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۵۱.
۶۱) همان مأخذ، ص ۱۴۴ - ۱۴۲.
۶۲) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۸۳.
۶۳) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۸۳.
۶۴) بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۱۵۶ - ۱۵۵.

 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
تازه ها
راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی
امام هادی علیه‌السلام و گسترش شبکه‌های شیعه در قم، ری و خراسان
ظهور حضرت هادى، غروب هجران است
بیان واقعیت‌های عالم در «زیارت جامعه کبیره»/ دلیل وقوع کرامات توسط امام هادی(ع)
برنامه پاکیزه پیرامون امام هادی (ع) ویژه اندروید
برنامه زندگینامه امام هادی علیه السلام (علی النقی)
ویژه نامه میلاد امام هادی علیه اسلام
دانلود والپیپرهای ولادت امام هادی (علیه السلام)
رمزگشانی امام هادی علیه السلام از راز روزهای هفته
ویژه نامه ماه خدا در سیره امام خوبی ها امام هادی علیه السلام
ویژه نامه زیارت غدیریه
پیام‏های تبریک به مناسب میلاد امام هادی علیه السلام
نرم افزار ره توشه ذاکرین دو + دانلود
فراخوان شعر با موضوع امام رضا ، امام هادی ، امام جواد، امام حسن عسگری علیهم السلام
ارائه 42 هزار کتاب اسلامی در سایت‌ امام هادی (ع)
مبلغی که از سوی امام هادی(ع) به ری آمد
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) در واحد سمنان آغاز به کار کرد
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) در سمنان برگزار می شود
انسان 250 ساله ، کتابی که باید خواند + دانلود
هدیه امام هادی (ع)به اهل تهران
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع)
امام جواد علیه‌السلام؛ دشمن نفاق
میلاد امام دهم شیعیان امام علی النقی فرخنده باد
گفتار از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون اهانت به پیامبر اعظم + دانلود
كنگره سراسری امام محمدتقی(ع) در خرم‌آباد برگزار می‌شود
تعداد برگزیدگان کنگره ملی شعر امام هادی (ع) به 15 نفر افزایش یافت
همایش ملی سیره پژوهی امام هادی برگزار می شود
یك بهانه دست خدا بدهید
طراحان و بازیگران کمپین امام نقی چه کسانی بودند؟ + تصاویر
تخریب بزرگترین حرم شیعیان در شمال آفریقا + فیلم و تصاوير
بقیع از آغاز تا همین امسال
کنگره بین المللی امام علی النقی
زندگاني امام علي الهادي عليه السلام
شرح حدیثی از امام هادی علیه السلام توسط آیت‌ الله مجتبی تهرانی
اصابت گلوله خمپاره به شهر كاظمين 7 شهيد و 40 مجروح برجاي گذاشت
اهانت به امام هادي(ع) مي‌تواند يک اهانت استراتژيک محسوب شود
هدف اصلي هتک حرمت‌ ها مخالفت با ولايت ائمه (ع) است
بازی آن‌لاین "شلیک به مرتد" + لینک
شعبده باز گستاخ و معجزه امام
15 فضیلت امام هادی علیه السلام