• راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی
    اتحاد و انسجام اسلامی یکی از نیازهای اساسی مسلمانان و مایه عزت و ترقی جامعه آنان است. در آموزه‌های قرآن و سیره معصومان (ع) نیز بر اتحاد تأکید شده و راهکارهای متفاوتی برای تحقق آن توصیه شده است. در این میان سیره امام هادی (ع)و اهتمام ایشان به برقراری وحدت و انسجام مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  • امام هادی علیه‌السلام و گسترش شبکه‌های شیعه در قم، ری و خراسان
    اتحاد و انسجام اسلامی یکی از نیازهای اساسی مسلمانان و مایه عزت و ترقی جامعه آنان است. در آموزه‌های قرآن و سیره معصومان (ع) نیز بر اتحاد تأکید شده و راهکارهای متفاوتی برای تحقق آن توصیه شده است. در این میان سیره امام هادی (ع)و اهتمام ایشان به برقراری وحدت و انسجام مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  • ویژه نامه زیارت غدیریه

اخبار > زيارتنامه امام هادی عليه السلام
 


شماره خبر :١٢٠٤١٠ 

  تاریخ انتشار خبر : 1391/03/14    ا   ٠٠:٢٧
 
زيارتنامه امام هادی عليه السلام
پس داخل شو و در وقت داخل شدن پای راست را مقدّم دار و بايست نزد ضريح حضرت علی هادی عليه السلام رو به قبر و پشت به قبله و صد مرتبه اَلله اَكْبَرُ بگو و بگو ...
شبکه و پایگاه تخصصی امام هادی علیه السلام : زيارتنامه امام هادی عليه السلام

 

پس داخل شو و در وقت داخل شدن پای راست را مقدّم دار و بايست نزد ضريح حضرت علی هادی عليه السلام رو به قبر و پشت به قبله و صد مرتبه اَلله اَكْبَرُ بگو و بگو:

اَلسَّلام عليْكَ يا اَبَا الحَسَن علی بْن محَمدٍ الزَّكِی الرّاشِدَ النورَ

سلام بر تو ای اباالحسن علی بن محمد (امام ) پاكيزه راهبر، و روشنی

الثّاقِبَ وَرَحْمه الله وَبَرَكاته اَلسَّلام عليْكَ يا صَفِی الله اَلسَّلام

درخشان و رحمت خدا و بركاتش سلام بر تو ای برگزيده خدا سلام

عليْكَ يا سِرَّ الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَبْل الله اَلسَّلام عليْكَ يا آل الله

بر تو ای راز (دار) خدا سلام بر تو ای رشته (محكم ) خدا سلام بر تو ای (كه در زمره ) خاندان خدا (هستی )

اَلسَّلام عليْكَ يا خِيَرَه الله اَلسَّلام عليْكَ يا صَفْوَه الله اَلسَّلام عليْكَ

سلام بر تو ای انتخاب شده خدا سلام بر تو ای برگزيده خدا سلام بر تو

يا اَمين الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَقَّ الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَبيبَ الله

ای امانتدار خدا سلام بر تو ای شايسته (درگاه ) خدا سلام بر تو ای حبيب خدا

اَلسَّلام عليْكَ يا نورَ الاَْنوارِ اَلسَّلام عليْكَ يا زَيْن الاَْبْرارِ اَلسَّلام

سلام بر تو ای روشنی روشنيها سلام بر تو ای زيور نيكان سلام

عليْكَ يا سَليل الاَْخْيارِ اَلسَّلام عليْكَ يا عنصُرَ الاَْطْهارِ اَلسَّلام

بر تو ای فرزند نيكان سلام بر تو ای عنصر پاكان سلام

عليْكَ يا حُجَّه الرَّحْمن اَلسَّلام عليْكَ يا رُكْن الاْيمان اَلسَّلام عليْكَ

بر تو ای حجت خدای رحمان سلام بر تو ای ركن ايمان سلام بر تو

يا موْلی المومنين اَلسَّلام عليْكَ ياوَلی الصّالحين اَلسَّلام عليْكَ

ای سرور مو منان سلام بر تو ای سرپرست شايستگان سلام بر تو

يا علم الهدی اَلسَّلام عليْكَ يا حَليفَ التقی اَلسَّلام عليْكَ يا عمودَ

ای پرچم هدايت سلام بر تو ای ملازم تقوی و پرهيزكاری سلام بر تو ای استوانه

الدّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن خاتم النبِيّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن سَيِّدِ

دين سلام بر تو ای فرزند خاتم پيمبران سلام بر تو ای فرزند آقای

الوَصِيّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن فاطِمه الزَّهرآءِ سَيِّدَه نسآءِ العالمين

اوصياء سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا بانوی زنان جهانيان

اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الاَْمين الوَفِی اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها العلم الرَّضِی

سلام بر تو ای امانتدار باوفا سلام بر تو ای پرچمدار پسنديده (دين )

اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الزّاهدُ التقِی اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الحُجَّه علی

سلام بر تو ای پارسای با تقوی سلام بر تو ای حجت بر

الخَلقِ اَجْمعين اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها التالی للقُرْآن اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها

همه خلق سلام بر تو ای تلاوت كننده (يا هم تلو) قرآن سلام بر تو ای

المبَيِّن للحَلال من الحَرام اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الوَلی الناصِحُ اَلسَّلام

بيان كننده حلال از حرام سلام بر تو ای سرپرست خيرخواه سلام

عليْكَ اَيُّها الطَّريقُ الواضِحُ اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها النجْم اللاّئِحُ اَشْهدُ

بر تو ای راه روشن سلام بر تو ای اختر درخشان گواهی دهم

يا موْلای يا اَبَا الحَسَن اَنكَ حُجَّه الله علی خَلقِه وَخَليفَته فی

ای مولای من ای ابا الحسن كه بطور مسلم توئی حجت خدا بر خلقش و جانشين او در

بَرِيَّته وَاَمينه فی بِلادِه وَشاهدُه علی عبادِه وَاَشْهدُ اَنكَ كَلمه

آفريدگانش و امين او در شهرهايش و گواه او بر بندگانش و گواهی دهم كه توئی روح و حقيقت

التقْوی وَبابُ الهدی وَالعرْوَه الوُثْقی وَالحُجَّه علی من فَوْقَ

تقوی و درگاه هدايت و رشته محكم حق و حجت بر هر كه روی

الاَْرْضِ وَمن تحْت الثَّری وَاَشْهدُ اَنكَ المطَهرُ من الذنوبِ المبَرَّءُ

زمين و هر كه در زير زمين است و گواهی دهم كه تو پاكی از گناهان و مبرا هستی

من العيُوبِ وَالمخْتصُّ بِكَرامه الله وَالمحْبُوُّ بِحُجَّه الله وَالموْهوبُ

از عيبها و مخصوص به كرامت خدا و اختصاص يافته به مرتبه حجت بودن خدا و به او بخشيده شده

له كَلمه الله وَالرُّكْن الذی يَلجَاءُ اِليْه العبادُ وَتحْيی بِه البِلادُ وَاَشْهدُ

كلمه خدا و آن ركن و پايه ای كه بندگان خدا به او پناه برند و زنده شود بوسيله اش شهرها و گواهی دهم

ياموْلای اَنی بِكَ وَبِابآئِكَ وَاَبْنآئِكَ موقِن مقِرُّ وَلكُم تابِع فی ذات

ای مولای من كه من نسبت به تو و به پدران و فرزندانت يقين و اقرار دارم و پيرو شمايم در مورد

نفْسی وَشَرايِع دينی وَخاتمه عملی وَمنقَلبی وَمثْوای وَاَنی وَلی

خودم و قوانين و احكام دينم و سرانجام كردارم و جای بازگشت و منزلگاهم و من دوستدارم

لمن والاكُم وَعدُوُّ لمن عاداكُم مومن بِسِرِّكُم وَعلا نيَتكُم وَاَوَّلكُم

كسی كه شما را دوست دارد و دشمنم با كسی كه شما را دشمن دارد ايمان دارم به راز درونی و آشكارتان و آغاز

وَآخِرِكُم بِاَبی اَنت وَاُمی وَالسَّلام عليْكَ وَرَحْمه الله وَبَرَكاته

و انجامتان پدر و مادرم به فدايتان و سلام و رحمت خدا و بركاتش بر تو باد

پس ببوس ضريح را و بگذار روی راست را بر آن پس طرف چپ رُو را بگذار و بگو:

اَللهم صَل علی محَمدٍ وَآل محَمدٍ وَصَل علی حُجَّتكَ الوَفِی وَوَليِّكَ

خدايادرود فرست بر محمد و آل محمد و درود فرست بر حجت با وفايت و نماينده

الزَّكِی وَاَمينكَ المرْتضی وَصَفِيِّكَ الهادی وَصِراطِكَ المسْتقيم

پاكت و امانتدار پسنديده ات و برگزيده راهنمايت و راه راستت

وَالجاَّدَّه العظْمی وَالطَّريقَه الوُسْطی نورِ قُلوبِ المومنين وَوَلی

و بزرگترين جاده و معتدل ترين طريقه ، روشنی دلهای مردمان با ايمان و سرور

المتقين وَصاحِبِ المخْلصين اَللهم صَل علی سَيِّدِنا محَمدٍ وَاَهل

پرهيزكاران و يار مردمان با اخلاص خدايا درود فرست بر آقای ما محمد و خاندانش

بَيْته وَصَل علی علی بْن محَمدٍ الرّاشِدِ المعصُوم من الزَّلل

و درود فرست بر علی بن محمد آن راهبر معصوم از گناه و لغزش

وَالطّاهرِ من الخَلل وَالمنقَطِع اِليْكَ بِالاَْمل المبْلوِّ بِالفِتن وَالمخْتبَرِ

و پاك از عيب و خلل و آنكه آرزوی خود را از خلق بسوی تو بريده آن مبتلا به آشوبها و آزموده

بِاْلمحَن وَالممتحَن بِحُسْن البَلوی وَصَبْرِالشَّكْوی مرْشِدِ عبادِكَ

به محنتها و امتحان شده به آزمايش نيكو و بردباری در شكايت مرشد بندگانت

وَبَرَكَه بِلادِكَ وَمحَل رَحْمتكَ ومسْتوْدَع حِكْمتكَ وَالقآئِدِ اِلی

و بركت شهرهايت و محل رحمتت و جای سپردن حكمتت و پيشرو بسوی

جَنتكَ العالم فی بَرِيَّتكَ وَالهادی فی خَليقَتكَ الذی ارْتضَيْته

 

بهشتت ، دانشمند در ميان خلقت و راهنمای در آفريدگانت آن كس كه پسندش كردی

وَانتجَبْته وَاخْترْته لمقام رَسُولكَ فی اُمته وَاَ لزَمته حِفْظَ شَريعته

و برگزيدی و انتخابش كردی برای جانشينی پيامبرت در ميان امتش و ملزمش كردی برای نگهداری شريعت آن حضرت

فَاسْتقَل بِاَعبآءِ الوَصِيَّه ناهضاً بِها ومضْطَلعاً بِحَملها لم يَعثُرْ فی

و او نيز به تنهائی بار سنگين جانشينی را بدوش كشيد و از جا بلند كرد و توانا بود بر حمل آن نلغزيد در هيچ

مشْكِل وَلا هفافی معضِل بَل كَشَفَ الغُمه وَسَدَّ الفُرْجَه وَاَدَّی

پيش آمد مشكلی و نه در هيچ كار پيچيده ای بلكه هر اندوهی را برطرف كرد و هر رخنه ای را بربست و انجام داد

المفْترَضَ اَللهم فَكَما اَقْرَرْت ناظِرَ نبِيِّكَ بِه فَرَقِّه دَرَجَته وَاَجْزِل

هر واجبی را خدايا چنانچه ديده پيغمبرت را بدو روشن كردی پس درجه اش را بالا ببر و پاداشش را

لدَيْكَ مثُوبَته وَصَل عليْه وَبَلغْه منا تحِيَّه وَسَلاماً وَآتنا من لدُنكَ

نزد خود شايان گردان و درود فرست بر او و برسان به آن حضرت از طرف ما تحيت و سلامی و بده به ما

فی موالاته فَضْلاً وَاِحْساناً وَمغْفِرَه وَرِضْواناً اِنكَ ذوالفَضْل

در دوستی او از نزدخويش فضل و احسان و آمرزش و خوشنوديت را كه براستی تو دارای فضل

العظيم بزرگی هستی

پس نماز زيارت بگذار و چون سلام دادی بگو:

يا ذاالقُدْرَه الجامعه

ای دارای قدرت كامل (از همه جهت)

وَالرَّحْمه الواسِعه وَالمنن المتتابِعه وَالاْلاَّءِ المتواترَه وَالاَْي ادِی

و رحمت فراخ و عطاهای دنبال هم و نعمتهای پی درپی و دستگيريهای

الجَليله وَالمواهبِ الجَزيله صَل علی محَمدٍ وَآل محَمدٍ الصّادِقين

بزرگ و بخششهای شايان درود فرست بر محمد و آل محمد آن راستگويان بزرگوار

وَاَعطِنی سُولی وَاجْمع شَملی وَلم شَعثی وَزَكِّ عملی وَلا تزِ غْ

و بده به من خواسته ام را و گردآور پراكندگيم را و اصلاح كن پريشانيم را و پاك گردان عملم را و منحرف ساز

قَلبی بَعدَ اِذ هدَيْتنی وَلا تزِل قَدَمی وَلا تكِلنی اِلی نفْسی طَرْفَه

دلم را پس از اينكه راهنمائيم كردی و نلغزان گامم را و وامگذار مرا بخودم چشم

عيْن اَبَداً وَلا تخَيِّبْ طَمعی وَلا تبْدِ عوْرَتی وَلا تهتكْ سِتری وَلا

برهمزدنی هرگز و محروم مكن طمع و آرزويم را و سرپوش از عيوبم برمدار و پرده ام را مدران و

توحِشْنی وَلا تويِسْنی وَكُن بی رَوفاً رَحيماً وَاهدِنی وَزَكِّنی

به وحشتم گرفتار مكن و نوميدم مكن و نسبت به من رو وف و مهربان باش و هدايتم كن و پاك

وَطَهرْنی وَصَفِّنی وَاصْطَفِنی وَخَلصْنی وَاسْتخْلصْنی وَاصْنعنی

و پاكيزه ام كن و صفايم ده و برگزينم و نجاتم ده و خالصم گردان و كامل و آراسته ام كن

وَاصْطَنعنی وَقَرِّبْنی اِليْكَ وَلا تباعدْنی منكَ وَالطُفْ بی وَلا

و به ادب خود مو دبم كن و به خودت نزديكم كن و از خود دورم مكن و به من لطف فرما و

تجْفُنی وَاَكْرِمنی وَلا تهنی وَما اَسْئَلكَ فَلا تحْرِمنی وَما لا اَسْئَلكَ

مورد بی لطفی و جفا قرارم مده و گراميم بدار و خواری به من روا مدار و آنچه از تو خواهم محرومم مفرما و آنچه را نخواهم

فَاجْمعه لی بِرَحْمتكَ يا اَرْحَم الرّاحِمين وَاَسْئَلكَ بِحُرْمه وَجْهكَ

برايم گرد آر به مهرت ای مهربانترين مهربانان و از تو خواهم به حرمت ذات

الكَريم وَبِحُرْمه نبِيِّكَ محَمدٍ صَلواتكَ عليْه وَآله وَبِحُرْمه اَهل

گراميت و به حرمت پيامبرت محمد كه درودهای تو بر او و آلش باد و به حرمت خاندان

بَيْت رَسُولكَ اَميرِ المومنين علي وَالحَسَن وَالحُسَيْن وَعلي

پيامبرت : امير مو منان علی و حسن و حسين و علی

وَمحَمدٍ وَجَعفَرٍ وَموسی وَعلي وَمحَمدٍ وَعلي وَالحَسَن وَالخَلفِ

و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و آن يادگار

الباقی صَلواتكَ وَبَرَكاتكَ عليْهم اَن تصَّلی عليْهم اَجْمعين وَتعجِّل

بازمانده كه درودهای تو و بركاتت بر ايشان باد كه درود فرستی بر همه ايشان و شتاب كنی

فَرَجَ قآئِمهم بِاَمرِكَ وَتنصُرَه وَتنتصِرَ بِه لدينكَ وَتجْعلنی فی

در ظهور و فرج قائم ايشان كه به فرمان تو قيام كند و ياريش كنی و ياری كنی بوسيله او دين خود را و قرار دهی

جُمله الناجين بِه وَالمخْلصين فی طاعته وَاَسْئَلكَ بِحَقِّهم لما

مرا در زمره نجات يافتگان بدو و اخلاص ورزان در فرمانبرداريش و از تو خواهم به حق ايشان كه

اسْتجَبْت لی دَعوَتی وَقَضَيْت لی حاجَتی وَاَعطَيْتنی سُولی

دعايم را به اجابت رسانی و حاجتم را برآوری و خواسته ام را به من عطا كنی

وَكَفَيْتنی ما اَهمنی من اَمرِ دُنيای وَآخِرَتی يا اَرْحَم الرّاحِمين يا

و مهم كارهای دنيا و آخرتم را كفايت كنی ای مهربانترين مهربانان ای

نورُ يا بُرْهان يا منيرُ يا مبين يا رَبِّ اكْفِنی شَرَّ الشُّرُورِ وَآفات

 

روشنی و ای دليل برّان ای روشنی بخش ای آشكار كننده پروردگارا كفايت كن مرا از شرّ هر شرّی و هم از آفتهای

الدُّهورِ وَاَسْئَلكَ النجاه يَوْم يُنفَخُ فِی الصُّورِ

روزگار و از تو خواهم نجات و رهائی را در روزی كه دميده شود در صور

و دعا كن برای هر چه خواهی و بسيار بگو:

يا عدَّتی عندَ العدَدِ وَيا رَجآئی وَالمعتمدَ وَيا كَهفی

ای ذخيره من در برابر ذخيره ها و ای اميد من و تكيه گاهم و ای پناهگاه

وَالسَّندَ يا واحِدُ يا اَحَدُ وَيا قُل هوَ الله اَحَدٌ اَسْئَلكَ اللهم بِحَقِّ من

و پشت و پناهم ای يگانه ای يكتا و ای كه درباره خود فرمودی : بگو خدا يكی است ، از تو خواهم خدايا به حق

خَلقْت من خَلقِكَ وَلم تجْعل فی خَلقِكَ مثْلهم اَحَداً صَل علی

هر كه را از آفريدگانت خلق كردی و هيچكس را مانند آنها در ميان آفريدگانت قرار ندادی درود فرست بر

جَماعتهم وَافْعل بی كَذا وَكَذا

گروه آنها و درباره من چنين و چنان كن

و به جای اين كلمه حاجت بخواه همانا روايت شده از آن حضرت كه فرمود من از خداوند عزّوجل خواسته ام كه نا اميد برنگرداند كسی را كه بخواند اين دعا را در روضه من بعد از من

 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
تازه ها
راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی
امام هادی علیه‌السلام و گسترش شبکه‌های شیعه در قم، ری و خراسان
ظهور حضرت هادى، غروب هجران است
بیان واقعیت‌های عالم در «زیارت جامعه کبیره»/ دلیل وقوع کرامات توسط امام هادی(ع)
برنامه پاکیزه پیرامون امام هادی (ع) ویژه اندروید
برنامه زندگینامه امام هادی علیه السلام (علی النقی)
ویژه نامه میلاد امام هادی علیه اسلام
دانلود والپیپرهای ولادت امام هادی (علیه السلام)
رمزگشانی امام هادی علیه السلام از راز روزهای هفته
ویژه نامه ماه خدا در سیره امام خوبی ها امام هادی علیه السلام
ویژه نامه زیارت غدیریه
پیام‏های تبریک به مناسب میلاد امام هادی علیه السلام
نرم افزار ره توشه ذاکرین دو + دانلود
فراخوان شعر با موضوع امام رضا ، امام هادی ، امام جواد، امام حسن عسگری علیهم السلام
ارائه 42 هزار کتاب اسلامی در سایت‌ امام هادی (ع)
مبلغی که از سوی امام هادی(ع) به ری آمد
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) در واحد سمنان آغاز به کار کرد
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) در سمنان برگزار می شود
انسان 250 ساله ، کتابی که باید خواند + دانلود
هدیه امام هادی (ع)به اهل تهران
همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع)
امام جواد علیه‌السلام؛ دشمن نفاق
میلاد امام دهم شیعیان امام علی النقی فرخنده باد
گفتار از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون اهانت به پیامبر اعظم + دانلود
كنگره سراسری امام محمدتقی(ع) در خرم‌آباد برگزار می‌شود
تعداد برگزیدگان کنگره ملی شعر امام هادی (ع) به 15 نفر افزایش یافت
همایش ملی سیره پژوهی امام هادی برگزار می شود
یك بهانه دست خدا بدهید
طراحان و بازیگران کمپین امام نقی چه کسانی بودند؟ + تصاویر
تخریب بزرگترین حرم شیعیان در شمال آفریقا + فیلم و تصاوير
بقیع از آغاز تا همین امسال
کنگره بین المللی امام علی النقی
زندگاني امام علي الهادي عليه السلام
شرح حدیثی از امام هادی علیه السلام توسط آیت‌ الله مجتبی تهرانی
اصابت گلوله خمپاره به شهر كاظمين 7 شهيد و 40 مجروح برجاي گذاشت
اهانت به امام هادي(ع) مي‌تواند يک اهانت استراتژيک محسوب شود
هدف اصلي هتک حرمت‌ ها مخالفت با ولايت ائمه (ع) است
بازی آن‌لاین "شلیک به مرتد" + لینک
شعبده باز گستاخ و معجزه امام
15 فضیلت امام هادی علیه السلام